Müşteri Paneline Giriş
 • cube

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeRandom

 • block

 • cubeStop

 • cubeStop

 • cubeStop

       YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.1.0.0) (20/09/2018)

 • TBDY 2018 formüllerine göre deprem hesabı yapılabilmesi hesabı eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar düşey gerilme kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar kayma gerilmesi kontrolleri eklendi.

 • TBDY 2018 formüllerine göre duvar güçlendirme mantosu hesapları revize edildi.

 • Donatılı duvarlarda ve kuşatılmış binalardaki düşey hatıllarda, Mrd dayanımı hesapları henüz eklenmemiş olup daha sonra eklenmeye çalışılacaktır.

 • TBDY 2018 duvar kesme dayanımları taşıma gücüne göre yapıldığından duvar kesme kuvveti hesaplarında varsayılan yük kombinasyonları oluşturulmuştur.

 • Duvar elemanlarının SAP2000 e aktarımında shell-thin/shell-thick ve membran olarak aktarılması opsiyonel hale getirildi.

 • SAP2000 duvar sonuçları alınırken major doğrultuda olan sonuçlar alınması sağlandı

 • Kirişlere kaçıklık verildiği durumlarda dikdörtgen döşeme için döşeme kenarında kiriş olduğunun algılanamama problemi giderildi.

 • Çizim editöründe obje seçildiğinde properties penceresi obje özelliklerini ve layerini göstermiyordu, düzeltildi.

 • Sadece seçili elemanların katlar arası kopyalanmasında bazı durumlarda düşey hatıllar kopyalanmıyordu. Düzeltildi.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında insertation point atamaları ile akstan kaçıklıkları dikkate alınarak aktarılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonların SAP2000 aktarımında end length offset atamalarının otomatik yapılması sağlandı.

 • Kiriş ve kolonlar seçildiğinde düğüm noktalarının tanımlandığı akstan gösterilmesi seçeneği eklendi. (Program ayarları menusunden tercihler değiştirilebilir)

 • Otomatik statik (beyaz) aks oluşturma program ayarlarında opsiyonel hale getirildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Profesyonel V.5.0.7.0) (15/03/2018)

 • Klavyede shift tuşu basılı iken modelleme yapıldığında elemanın ortho modunda (yatay veya dikey) çizilmesi sağlandı.

 • Eurocode 8 (TS EN 1998-1 Depreme dayanıklı yapı tasarımı Aralık 2005) Standardına göre deprem hesapları yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Eurocode 6 (TS EN 1996-1-1 Kâgir yapıların tasarımı)standardına göre yığma yapıların tasarım hesabının yapılabilmesi seçeneği eklendi.

 • Programın 104 dile çevirisi yapıldı.

 • Döşeme donatı düzenleme tablosunda donatı sabitle seçildikten sonra işareti kaldırılamıyordu. Düzeltildi.

 • Devrilme momenti hesabı sayfasında ifadeler İngilizce idi Türkçeye çevrildi ve hesapta oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • SAP2000 Versiyon 20 programına da sistem modelinin export edilmesi ve analiz sonuçlarının alınabilmesi seçeneği eklendi.

 • Duvarlar SAP2000 programına aktarıldığında shell eleman olarak değil membran eleman olarak aktarılması sağlandı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.5.0) (26/12/2017)

 • Bina hakim titreşim periyodu ve bina kütlesinin, performans raporu son sayfasında ve katlara etkiyen deprem yükleri raporunda görünmesi sağlandı.

 • Özel tanımlı duvar için çoklu düzenlemede oluşabilen bir hata düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.4.0) (27/09/2017)

 • Kat rijitliği kütle merkezine göre hesaplanmak istendiği sırada kütle merkezi hesaplanmadığı için orijine göre hesaplanmış oluyordu. Kat rijitliğinin hesabında oluşan bu problem kütle merkezi hesabı önceye alınarak giderildi.

 • Aynı projede çok sayıda çizim istendiğinde çizim alınması hatası oluşabiliyordu. Düzeltildi

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      YAPILAN GÜNCELLEMELER (Ultimate V.5.0.3.0) (19/09/2017)

 • Düşey hatılların dayanımı duvar dayanımına dahil edilmesi seçeneği seçildiğinde, duvar kayma gerilmesi kontrolünde, duvar yeterlilik durumunun tespitinde bazı durumlarda oluşan problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı

      StatiCAD-Ultimate V.5.0.0.0 Yapılan Güncellemeler (21.08.2017)

 • TBDY 2016 (taslak) yönetmeliğine göre tüm statik hesaplar yenilendi.

 • Eleman rijitlik hesabında elastisite modülünün kullanılabilmesi, ve yeni rijitlik formülleriyle hesap yapabilme

 • Düşey hatıl rijitliklerinde elastisite modüllerini ve atalet momentlerini dikkate alabilme

 • Harita spektral ivme katsayıları ile yeni deprem hesapları

 • Binanın fay düzlemine mesafesini dikkate alabilme

 • Yönetmelikte belirtilen zemin grupları veya özel tanımlı zemin gruplarıyla çalışabilme ve binanın periyot hesabı

 • TBDY 2016 için ön tanımlı duvarlar ve yönetmelikle tariflenebilen tüm duvar türlerinin tanımlanabilmesi, tablolardan enterpolasyonla hesaplanan tüm değerlerin otomatik hesaplanması

 • Gazbeton ve diğer tuğlalar için veya her duvar için ayrı güvenlik sayıları girebilme

 • SAP2000 e bölünmüş model aktarımında döşemelerin aktarımı ile ilgili bir problem giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.6.0.0 Yapılan Güncellemeler (14.08.2017)

 • Düşey hatılların rijitliği dikkate alınarak veya alınmadan duvar dayanımına katkısının dikkate alınabilmesi seçeneği getirildi. (TBDY2016 Madde 11.4.9)

 • SAP2000 aktarımında kiriş hatılların ve düşey hatılların frame eleman olarak veya area eleman olarak aktarılması veya hiç aktarılmaması opsiyonel hale getirildi . (TBDY2016 Madde 11.3.9)

 • Planda açılı düşey hatıllar SAP2000 e aktarıldığında lokal aksının da döndürülmesi seçeneği eklendi.

 • SAP2000 e sistem modeli aktarılırken döşemelerin de kapı pencere düşey izdüşümleri ile bölünmesi sağlandı. Sistemin tüm kesişim noktalarından sonlu elemanlara bölünmesi sağlanmaya çalışıldı. Arealarda düğüm noktaları çakıştırılarak daha gerçekçi hesap yapma olanağı getirildi.

 • Eğik duvarların içinde kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Yatay dikey ve eğik mantoların içinde kapı veya pencere silindiğinde manto parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Bazı durumlarda yatay ve dikey duvarlarda kapı veya pencere silindiğinde duvar parçalı kalıyordu. Yerinin doldurulması ve otomatik birleştirmesi yapıldı.

 • Uyarı mesajının görünürlüğü için renklendirildi ve ses eklendi.

 • Yatay aksın üzerindeki objelerle birlikte ötelenmesinde döşeme hesap aksları bazı durumlarda ötelenmiyordu. Düzeltildi.
 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


    

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.8.0 Yapılan Güncellemeler (08.03.2017)

 • Dosya kaydı ve undo kaydı sırasında oluşabilen hatalar giderilmeye çalışıldı.

      StatiCAD-Ultimate V.4.5.6.0 Yapılan Güncellemeler (03.04.2017)

 • SAP2000 den proje import edildiğinde Duvar Kesit tesirleri değerleri yüklemeler ve yük kombinasyonları için ayrı ayrı veriliyor.

 • SAP2000 Export İşlemi için duvar elastisite modülleri duvar özellikleri formunda girilebiliyor.

 • Seçmeli rapor oluştur tablosunda seçeneklerin daha düzenli görünmesi sağlandı.

 • Çoklu duvar özellik değişiminde basınç emniyet gerilmesi değerleri sıfıra dönüşebiliyordu düzeltildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.4.0 Yapılan Güncellemeler (27.02.2017)

 • Pencere üst ve altındaki , kapı üstündeki bazı duvar parçaları bazı durumlarda bina kütlesine dahil edilmeme problemi düzeltilmeye çalışıldı.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.2.0 Yapılan Güncellemeler (17.02.2017)

 • Depremden kaynaklı ilave normal kuvvet hesabında tepe deprem yükü, deltaFN yükünün de dikkate alınması sağlandı.

 • SAP2000 yük kombinasyonlarında düzenleme yapıldı.

 • SAP2000 Exportta, Sectioncut tanımında duvar üst noktalarını dikkate alan ayrı bir tanımlama daha getirildi. Kayma gerilme kontrolü duvar üst yüzünde yapılabiliyor.

 • Ahşap döşemeli sistemlerde rijit diyaframsız çözüm yapılabilmesi için seçenek aktifleştirildi.

 • SAP2000 de tanımladığınız Response Spektrum, analizlerinde yük kombinasyonu olarak DepremX1,DepremY1,DepremX2, DepremY2 yük kombinasyon isimlerini kullanırsanız statik sonuçları programa import edebilir ve duvar tahkiklerini yapabilirsiniz.

 • Döşemeleri kat üst kotundaki düğüm noktalarına bağlı olarak otomatik bölmek için seçenek eklendi

 • SAP2000 V17.3 sürümüne , aktarım yapamama sorunu giderildi.

 • Genel İyileştirmeler Yapıldı.


      StatiCAD-Ultimate V.4.5.0.0 Yapılan Güncellemeler (30.01.2017)

 • Depremli durum için duvar normal kuvvet değerlerini her bir deprem yük kombinasyonu için hesaplayabilme, opsiyonel olarak depremli durum normal kuvvetlerini (depremden oluşan çekme ve basınç gerilmelerini) duvar kayma gerilme ve basınç gerilme tahkiklerinde kullanabilme.

 • Tüm modelleri SAP2000 e aktarabilme

 • SAP2000 den sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanmış sonuçları program içine getirebilme

 • SAP2000 sonuçlarının otomatik yorumlanarak deprem yönetmeliğine göre hesap raporu ve risk tespitinin yapılabilmesi

 • Yeni 3D görüntüleme ekranı

 • Seçili elemanların taşıma, kopyalama, çoklu kopyalama, simetri alma işlemleri

 • Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki