Müşteri Paneline Giriş

 

StatiCAD-YigmaV4
StatiCAD -Yigma yığma binaların deprem yönetmeliği esasları uyarınca statik analizinin ve proje çizimlerinin yapılması işlevini gören bilgisayar programıdır.

 

Hızlı ve Kolay Veri Girişi
Grafik arayüz yardımı ile ekrana çizilen bina eş zamanlı olarak üç boyuttan izlenebilir. Program kullanış itibari ile çok pratiktir. Örneğin duvarlarla hatıllar aynı anda çizilir, duvar içinde pencere/kapı oluşturulduğunda program otomatik olarak duvarı iki parçaya böler, kapı pencerenin üzerindeki kiriş hatılı otomatik oluşturur, kapı/pencere üzerindeki duvar parçasını otomatik oluşturur, pencere elemanı ise altındaki duvar parçasını otomatik oluştur. Çoklu eleman seçimi ve düzenlemesi yapılabilir. Programda bir binanın modellemesi 2-3 saatte bitirilebilmekte ve tek analizle tüm hesap raporları ve çizimler alınabilmektedir. Program grafik arayüzü betonarme program arayüzlerine yakındır.

 

Tam ve Detaylı Yapı Analizi
Program 2007 deprem yönetmeliğinin yığma bina için öngördüğü tüm formülleri otomatik uygular.
Programın excel tablolarıyla yapılan hesaplamalara göre en büyük üstünlüğü düşey yükleri yapı elemanları arasında akma çizgileri yöntemine göre aktarabilmesidir. Excel tablolarında genellikle kat ağırlığı duvar uzunluklarına veya alanlarına bölünerek ortalama değerler bulunmaktadır. Oysa yük dağılımları oda ve bina geometrisine bağlı olarak çok farklıdır.  Duvarların kesme kapasiteleri τem=τo+0.5*σ formülü ile hesaplandığından yani duvarın deprem dayanımı üzerindeki düşey yüke bağımlı olduğundan, düşey yükü az olan duvarların kesme kapasitesi çok daha az olmaktadır. Excel  hesabında kurtaran duvar veya bina, yükler olması gerektiği dağıtıldığında yetersiz kalabilmektedir. Program düşey yük aktarımında veya modellemede hata varsa analiz sonucunda hata oranını bildirir, Analiz esnasında olabilecek modelleme hatalarını otomatik  düzeltir, Programda sadece alt kat ile temeller arasında aks bağımlılığı vardır. Bunun dışında  katlar arasında aks bağımlılığı yoktur. Yani yük aktarımı ve statik hesaplar için katlar arasında düğüm noktalarının üst üste olması gerekmez. Bu durum programa büyük bir esneklik kazandırmakta ve hemen her türlü yığma yapının modellenebilmesini sağlamaktadır.
Program hesaplamalarda bir yaklaşım metodu olan sonlu elemanlar yöntemi yerine analitik modelin kendisini kullanır. Programla yapılmış hesapla detaylı ve doğru biçimde yapılmış el hesabı arasında birebir uyuşma bekleyebilirsiniz.
Programla yığma yapı konusunda yönetmelikte verilen tüm hesaplar otomatik olarak yapılır.

 

Çözülebilen Yapı Sistemleri
StatiCAD-Yigma ile 2007 Deprem Yönetmeliği formülleriyle çözülebilen hemen hemen tüm yığma binalar çözülebilir.
Ortogonal-Non Ortogonal Yapı sistemleri (Yatay, dikey, veya eğik akslı)
Yarım Bodrumlu yapılar
Kademeli Yapılar

 

Bina Analizinde Kullanılabilen Yönetmelikler:
Riskli Bina Tespit Esasları 2013 (RBTE2013)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY2007)
StatiCAD-Yigma Deprem Yönetmeliği ve Riskli Bina Yönetmeliği hükümleri baz alınarak ve sadece yığma bina için geliştirildiğinden yönetmelikler ile tam uyumludur.

 

Program Kullanım Alanları
Kentsel Dönüşüm mevcut bina incelemesi (Riskli Yapı Yönetmeliği ve Deprem Yönetmeliği)
Mevcut Yığma Bina Performans Analizi ve Güçlendirmesi
Yeni Yapılacak Yığma Binalar
Tarihi Yığma Binalar

 

Raporlanan Hesap Çıktıları:
Analiz Öncesi Raporlar
Veri giriş parametrelerinin tamamı analiz öncesi raporlarda verilmektedir.

 

Analiz Sonrası Raporlar
Yapılan analizlerde 2007 deprem yönetmeliği geometri kontrolleri, yük analizleri, döşeme hesapları, deprem yüklerihesabı, kayma ve kütle merkezleri hesabı, temellerde zemin gerilmesi, kesme kapasitesi, eğilme kapasitesi,duvarlarda  duvarlarda düşey gerilme ve kayma gerilmesi kontrolleri yapılarak rapor dosyası hazırlanmaktadır.

 

Güçlendirme Raporları
Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kuvvetleri, Güçlendirilmiş Durum Manto Kesme Kapasitesi Kontrolleri, Güçlendirilmiş Durum Kompozit Duvar Kayma Kapasitesi Kontrolleri

 

Performans Analizi Raporu
Bina performans düzeyinin ve risk durumunun hesaplanması, Riskli Yapı Formundaki tüm statik/geometrik parametrelerin hesaplanması, güçlendirilmiş durum ve mevcut duruma ilişkin hesaplamaların yapılabilmesi, Riskli Yapı Yönetmeliği veya Deprem Yönetmeliğinden istenilen kritere göre sonuç alınabilmesi
Programla 2007 deprem yönetmeliğinin veya Riskli Yapı Yönetmeliğinin  öngördüğü tüm statik hesap parametreleri detaylı ve yeterli şekilde raporlanır. Programla hazırlanmış hesap raporlarının üzerine bina ile ilgili ekstra hesap yapılması gerekmez.

 

Çizim Çıktıları
Temel Aplikasyon planı, duvar planı, kalıp planı, kalıp planı kesiti, düşey hatıl detayları, temel detayları, yatay hatıl detayları, Her duvar için ayrı ayrı Güçlendirme Mantosu Detayları (Ankrajlar, Hasır Donatısı, Süreklilik donatısı)
Çizimler şekil kaybı olmaksızın taramalar, ölçüler ve layerlarıyla birlikte dwg/dxf export edilebilir.

 

StatiCAD-Yigma Temel Özellikleri

 

Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz

 

Tek aşamada tüm yapı analizi, ve tek tuşla yanyana proje çizimleri

Yarım bodrumlu ve/veya kademeli yapı hesapları

 

 

 

Opsiyonel olarak düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi

 

Tek proje dosyası ile güçlendirmeli ve güçlendirmesiz hesap raporları ve performans raporları hazırlanabilmesi

 

Güçlendirme mantolarının duvar basınç kapasitesine katkısının dikkate alınabilmesi

 

Duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme

 

Basınç gerilmesi kontrolleri ve kayma gerilmesi kontrolleri için ayrı ayrı kullanıcı tarafından değiştirilebilen yük katsayıları uygulanabilmesi

 

Betonarme benzeşimler kurularak hesap yapmak yerine 2007 Deprem Yönetmeliğinde yığma binalar için öngörülen hesap modelinin baz alınması

 

Düşey yük analizinde kum tümseği analojisi ile duvar düşey yüklerinin hassas şekilde belirlenmesi

 

Duvarlarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri

 

Her bir duvar için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi, değerlerin deprem yönetmeliği tablolarından otomatik alınması veya deneysel değerler girilebilmesi

 

Güçlendirmede manto donatısı hesabı

 

Güçlendirme çizimleri (duvar kesitinde manto çizimi çelik hasır ve ankraj detayları)

 

AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ile çizim düzenlemesi yapabilme programca çizilmiş projeyi şekil kaybı olmaksızın dwg formatına aktarabilme.

 

Elemanlara kaçıklık değeri verebilme vb...

 

 

Sistem Gereksinimleri
Program USB Dongle ile çalışmaktadır. İstenilen sayıda bilgisayara yüklenebilmekte dongle takılı bilgisayarda çalışmaktadır.

Program 32 bit ve 64 bit WindowsXP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 işletim sistemlerinde çalışmaktadır. 

Programın çalışması için program kilidinin takılacağı bir adet usb port girişine ihtiyaç duyulmaktadır.

                                                                                                                                                                                                             REFERANSLARIMIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ